Klachten?

Klachtensysteem

GOB Charno hanteert het zogeheten OKP systeem. (Opmerking en Klachten Procedure) Ons standpunt hierin is dat een klacht ook kan horen tot een opmerking. Als u een klacht of een opmerking heeft kunt U dit kenbaar maken bij de oudercommissie of via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Per 1 januari 2016 heeft Charno gastouderbureau zich geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Kindermishandeling, wat te doen?

Per 1 januari 2015 is Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK)gefuseerd tot “Veilig Thuis”. Door deze fusie is de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling geïntegreerd met een integrale aanpak: één gezin…..één plan! Meer informatie over “Veilig Thuis” is te vinden op de website www.vooreenveiligthuis.nl of neem contact op met uw Gemeente.

Veilig Thuis West Brabant

Telefoonnummer: 0800-2000
Website: www.vooreenveiligthuis.nl

Vraag en gastouders hebben de meldingsplicht van kindermishandeling.