Gastouderopvang?

Gastouderopvang is kinderopvang in het huis van een gastouder of bij de ouder thuis.

Diana-werkzaamheden-Charno

Gastouderbureau Charno bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind(eren) zoeken en personen die kinderen opvangen. Heeft u al opvang geregeld in de vorm van een vriendin, oma, opa, buurvrouw, kennis etc. dan kunnen wij u begeleiden of informeren over de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang door de overheid (de zogeheten kinderopvangtoeslag).

Volgens de Wet kinderopvang per 01-01-2010 mag een gastouder aan maximaal 6 kinderen tegelijk opvang bieden in de leeftijd van 0-13 jaar. Hierbij worden eigen kinderen tot 10 jaar mee geteld. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Charno ziet toe op verantwoorde opvang, met optimale aandacht voor ieder kind.

Hoeveel kinderen een gastouder in de praktijk op zal kunnen vangen binnen de hierboven gestelde grenzen, is onder meer afhankelijk van de kwaliteiten van de gastouder en de grootte van de woning.

Sylvia-RIGastouderbureau Charno is door de overheid erkend en geeft u de zekerheid dat uw kind bij onze gastouders in goede handen is. Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid.
Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang. Bijdragen aan verantwoorde kinderopvang is voor Charno niet alleen een wettelijke taak maar zien wij als een oprechte zorg.

Wij laten ons in dat kader leiden door de wettelijke voorschriften van en door het kwaliteitsconvenant en de wet kinderopvang. In ons Gastouderbureau draait het om Veiligheid, Gezondheid en Pedagogisch beleid waarbij het kind continu centraal staat in een proces van verbetering op alle vlakken.
De kwaliteit die wij als gastouderbureau willen bieden vraagt om een duidelijk kader.
We omschrijven in ons pedagogische beleidsplan de voorwaarden waaraan de opvang die de gastouder biedt moet voldoen. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor kwaliteit, controle en de uitvoering daarvan.

De gastouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opvang die zij biedt.