Disclaimer

Alle op onze website geplaatste afbeeldingen en persoonlijke aangelegenheden van de kinderen, zijn vooraf besproken met desbetreffende ouders/verzorgers.

Website

De inhoud van deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de website fouten en/of gebreken bevat. De website kan links naar websites van derden bevatten. Gastouderbureau Charno is niet aansprakelijk voor fouten en/of gebreken van de inhoud van de website, of voor de websites van derden.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Schrijfrechten

Alle eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Gastouderbureau Charno.
Het is u niet toegestaan om enig deel van deze website te “verveelvoudigen” en openbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van Chantal & Arno van GOB Charno.